Barbara Demšar

Barbara Demšar je profesorica likovne umetnosti. Izhaja iz slikovitega škofjeloškega prostora, ki je bil barbizonsko zavetje in inspirativni vir za številne likovne ustvarjalce. S samosvojo poetiko tudi ona ohranja zvestobo do krajine, s katero je našla potrditev na mednarodni likovni sceni.

Barbara Demšar ustvarja krajine, ki niso odsev stvarnega stanja, temveč skozi izrazito avtorsko preobrazbo postajajo del imaginarnega krajinskega prostranstva. S kompozicijsko gradnjo sledi prostorskemu redu, za katerega se zgleduje v naravnem. Zasnove njenih del so namreč horizontalne. Na sliki Živelo življenje, ki je razdeljena na dva barvna pola, iz zgornjega roba slikovne ploskve v prostor sije na znakovnost reducirano sonce. S svojo močjo iluminira celotno prizorišče, ki je tudi sicer odeto v slikarki priljubljene tople barve. Na njem najdejo svoje mesto kolažne aplikacije, ki kljub svoji izraziti oblikovni poenostavljenosti asociirajo na izbrane krajinske elemente. To so drobna znamenja slikarkine krajine, reducirana na znakovnost in koncentrirana v govorico simbolov. Z leti so pridobila arhetipsko prepoznavnost, a še vedno ostajajo odprta za oblikovna poigravanja. Avtorica jih izgrajuje tudi z linijo, ki jo ustvarja klasično risarsko ali pa z lepljenjem nitk. Tovrstnim ilustrativnim utrinkom dodaja mikrostrukturalno dogajanje nežno vzorčastega ozadja. Z njim tke atmosfero, naglašuje živost slikovne povrhnjice in dosega optične vrednosti nekakšnega sekundarnega vzorca oziroma moiré efekta.