Skender Bajrović

Skender Bajrović je bil rojen v Gusinju v Črni gori. Diplomiral je najprej na Pedagoški akademiji v Ljubljani, nato pa še na Visoki pedagoški akademiji na Reki. Kot profesor likovne umetnosti je do nedavne upokojitve služboval na OŠ Božidarja Jakca, vseskozi pa je bil in ostaja aktiven tudi na samostojnem likovnem področju.

Za Skenderja Bajrovića je narava motivna fascinacija. Čuti njeno živost, moč in energijo, subtilno zaznava njene barve, igre svetlobe, njene ritme in zvoke. Svoja zrela ustvarjalna zanimanja posveča predvsem tematiki vode ter išče njeno refleksijo v barvi in zvoku. Svet zunanjega ponotranji, v njem odkriva bistveno, tisto, kar se je zasidralo v njem samem in dozorelo za novo likovno življenje, v katerem utripata predanost barvi in gesti. Slikovne kompozicije so polne notranje dinamike, vendar skozi premišljeno arhitektoniko zazvenijo v ravnovesju. Barve, svetloba in plastenja mu omogočijo, da jih odpira v prostorske dimenzije. Slikarjev intenzivni barvni register, razpet med zunanjo resničnostjo in notranjim čutenjem, se je še posebej izživel na sliki Vi ste luč sveta. Iz toplo-hladnih soočanj v spodnjem delu je prešel v izjemno žarenje toplih, intenzivnih, iluminiranih vrednosti, v ognjenost in magičnost. Poteze, s katerimi avtor večplastno tke slikovno tkivo, so prevod izvornosti narave in avtorjeve ekspresivne vzdramljenosti. Z njimi pušča različne sledi, vendar vselej neposredne, impulzivne, odločne, gibke in občutljive. Z njimi vzpostavi ritem rastoče kompozicije, ki poseduje vzgonsko moč za prestop v sfere presežnega.