Azad Karim

Azad Karim je rojen v Kurdistanu, v severnem delu Iraka. Po zaključku študija na Inštitutu za likovno umetnost v Bagdadu, je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani opravil dodiplomski in podiplomski študij. Živi in ustvarja v Ajdovščini.

Azad Karim ustvarja v slikarstvu, grafiki, kiparstvu in oblikovanju. Na vseh teh področjih likovnega delovanja njegova nacionalna identiteta odigrava nadvse pomembno vlogo. Za avtorja je namreč rodni ambient med rekama Evfratom in Tigrisom neusahljiv vrelec vsebinskih, pa tudi likovno-formalnih izhodišč, ki jih angažirano povezuje s sedanjostjo. Izročilo davnih civilizacij povezuje z izkušnjo sodobne, (post)modernistične usmeritve. Dela pričajo o slikarjevem nikoli pozabljenem svetu, pa čeprav sliko tokrat poimenuje Pozabljeni spomini. V njegovih uravnoteženo grajenih kompozicijah imajo pomembno vlogo elementi pripovednosti. Stilizirani in avtorsko modificirani so do te stopnje, da resničnost čutimo predvsem na asociativni ravni. Oblikovani so namreč v bolj ali manj jasno dorečene, pogosto celo geometrijsko izčiščene ploskve. Na slikovnem polju so ustvarjena srečevanja med vertikalnim in horizontalnim. S tem je vzpostavljen ritem slike, ki ga dopolnjujejo gravure, bodisi samostojne, oblikotvorne  linije ali pa letrizmi. Avtor se v marsikaterem svojem delu spominja tudi ljudi. Z gravuro naredi njihov obris in jih tako  zajame v formo poenostavljenega, enovitega telesa, ki premore že arhetipsko prepoznavnost. Karimovo ustvarjalnost prepoznamo po barvah, ki so zemeljske in nebesne, materialne in duhovne, kulturološko zaznamovane in osebno posvojene. Med njimi je še posebej pomembna modra. Ob moči barv ga zanimajo tudi strukture in tako slikovne površine trepetajo v blagi strukturalnosti, ki spominja na pesek.