Črtomir Frelih

Črtomir Frelih je akademski slikar in grafik, magister umetnosti in redni profesor za področje grafike na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob grafiki se ukvarja še z risbo in slikarstvom, z grafično tehnologijo, likovno teorijo in likovno vzgojo.

V raznolikem opusu Črtomirja Freliha se prepletajo bogata teoretska znanja, iskrive ustvarjalne misli, ničkolikokrat preizkušena likovna praksa in nenehne želje po raziskovanju likovno-izraznih sredstev ter njihovem eksperimentalnem vključevanju v polje slike. Na področju grafične tehnologije je razvil in uveljavil nekatere nove postopke, ki jih uspešno vpleta tudi v slikarski medij. V zadnjih letih je prepoznaven po kontinuiranem ustvarjanju risb, pa tudi grafik, v katerih nastopajo lisice. Izbranke preko humornih likovnih basni prinašajo modre misli in pomembna življenjska spoznanja. Frelihov skrajno resen studiozen pristop je uresničen tudi v motiviki šopkov, ki so njegov zimzeleni spremljajoči program. Z upodobitvami cvetja ustvarja likovne presežke in tako daje priljubljenemu vsebinskemu izhodišču nov pomen in novo vrednost. Svojski likovno-vizualizacijski pristopi in načini, pripadajoči različnim likovnim medijem, vzpostavljajo bogato likovnost. V njej dominira risba, skiciozna, ekspresivno neposredna, nezadržna, impulzivna, ki s črno konturo določa v različnih stopnjah stilizirane cvetove, tiste elemente kompozicije, iz katerih izvira vitalni in čutni naboj. Ta zajame tudi nabor barv, ki v posameznih sklopih sledijo konceptu, izvirajočemu iz notranje umišljene koloristične obravnave in harmoničnega zvena. Široki potegi čopiča so teksturalno pestri in samozavestni, zato se vselej ne podrejajo risarskemu okvirju. Linijske sledi pa si utirajo pot tudi v barvno snovnost.