Igor Zimic

Igorja Zimica je poklicna pot, kljub želji po oblikovnem izražanju, zapeljala na področje elektro inženirstva. S kreativnostjo pa je vseeno ostal povezan in to vez je z leti vse bolj krepil ter jo utrjeval s pridobivanjem likovnih znanj preko različnih mentorjev. Leta 2017 je bil sprejet v Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske, kar je bilo pomembno priznanje za njegovo delo. Takrat je bil izbran tudi za sodelovanje v koloniji Umetniki za karitas, pri kateri aktivno sodeluje in pomaga.

Igor Zimic se na ustvarjalni poti odmika od resničnosti in klasične pripovednosti, zato išče likovne in vsebinske transformacije. Dela korake v smeri abstrahiranja, saj mu prav ti omogočajo, da seže globlje, da se dotakne bistvenega, da vstopi v skrivnost simbolnega. Vse to pa izrazi v jeziku močnega kolorističnega naboja, izvirnih avtorskih artikulacij in z naglaševanjem plastične strukturne zasnove. Slike Igorja Zimica so notranje dinamične, polne soočanj nasprotij, a vendarle vseskozi skrbno grajene in končno popeljane v stanje ravnotežja. Tokrat se iz globokega, umirjenega, modrega prostora dvigujejo stebričaste zasnove. Ena izmed njih se preoblikuje v dvokrako formo in se dominantno razpne po slikovnem prizorišču. Iz zadnjega plana vstopi v prvi plan in postane osrednja akterka dogajanja. Postane vez, ki določi naslov slike in ustvari simbolno večpomensko sporočilo. Čeprav učinkuje enovito, je znotraj nje zaznati vibriranje segmentirane poteznosti. Z njo se porajajo bogati likovni efekti in se potrjuje slikarjev ustvarjalni karakter. Avtor vselej sledi ustvarjalni svobodi, pri tem pa so v njegovi podzavesti zakodirane norme likovne sintakse. Z izjemno ustvarjalno energijo obvlada in preplavlja slikovna polja velikega formata ter osebnemu daje univerzalno konotacijo.