Janez Štros

Janez Štros je slikar in človek, ki z lastnim projektom Tudi ti si angel, pa tudi s sodelovanjem v koloniji Umetniki za karitas, uresničuje dobrodelnost. Slikarstvo mu je v trenutku boleče izgube postalo način ohranjanja vezi z njemu drago osebo in način pomoči za druge.

Janez Štros domuje v svojem izvirnem in izrazito intimnem slikarskem svetu, s svojimi deli pa je dosegel mednarodno uveljavljenost. »Slika je le druga beseda za čustvo,« je zapisal krajinarski velikan, angleški slikar John Constable in za Janezovo slikarstvo, čeprav ni motivno opredeljeno s krajino, ta misel velja in popolnoma opredeljuje njegovo abstraktno poetiko, v kateri se soočata zavedno in nezavedno. Impulzi, ki prihajajo preko nezavedne ravni, so izjemno prefinjeni in senzibilni. So prelivanje občutij srca v likovni zapis. Koloristična pestrost oljnih barv zrcali njegova intimna čutenja in čustvovanja. Barve z notranjim izvirom se na slikovni površini mešajo, se koncentrirajo in redčijo, povezujejo se v ubrana harmonična stanja in se mestoma zaustavljajo v drznih konfrontiranjih. Žlahtnijo se s plastenji materialno bogatih in povsem lazurnih nanosov, s prekrivanji in razkrivanji. Skozi procesualnost, ki prinaša vrednosti sodobnega palimpsesta, slike pridobivajo globino in skrivnostnost. Čeprav je na slikovnem odru ustvarjena predstava,  razbremenjena vsebinske določljivosti, pa se je mogoče na nivoju prividnega srečevati s figuralnimi liki in enkratnimi prezencami vtisov sveta. Avtor v sfere likovnega snovanja vstopa povsem neobremenjeno, z igrivostjo in srčnostjo. Samonadzorovana ustvarjalna svoboda pa tudi gledalcu daje neskončno videnj in doživljanj.