Klavdij Tutta

Klavdija Tutto je likovno izobraževanje iz Nove Gorice odpeljalo v Ljubljano, kjer je dodiplomski in podiplomski študij grafike opravil na tamkajšnji Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, skulpturo in oblikovanjem. Njegovi prispevki v umetnosti in kulturi so izjemni in mednarodno prepoznavni, osebno ustvarjalni in organizacijski. Je pobudnik sinjevrške mednarodne likovne delavnice »Slovenija, odprta za umetnost«, s svojimi predlogi pa prispeva tudi h kvaliteti kolonije Umetniki za karitas.

Za Klavdija Tutto je Mediteran ustvarjalni izziv in hkrati duhovni prostor. Ob odkrivanju njegovih zunanjih danosti, se potaplja v osebne globine, v iskanje življenjskih resnic in spoznanj. V mediteranskih širjavah se mu odpirajo tudi nove likovno-formalne in tehnično-izvedbene rešitve. V razmerju med zunanjim, notranjim in likovnim udejanja svojo edinstveno ustvarjalno identiteto. Njegov jezik se je po logični poti metamorfoz zasidral v jasni, čisti, avtorsko močni in prepričljivi likovni govorici, za katero je značilna natančna definicija vlog posameznih izraznih sredstev. V središče pozornosti postavlja barvo v svoji homogenosti, ploskev v svoji eksaktnosti in linijo z različnimi karakterji, od medialne do aktivne. Stilizacija ga je pripeljala do eksaktnih, geometrijskih oblik, ki jih izpeljuje iz mediteranskega pejsaža, njegove mrtve in žive narave. Kolažnim aplikacijam je pridružil vertikalno nameščene premične dodatke in številne oblikovno čiste elemente, s katerimi njegovi artefakti pridobivajo značaj skulptoslik oz. objektov ter gledalca vodijo v interakcijo. Avtorjeva premišljena, globoko likovno in vsebinsko osmišljena igra je uravnotežena, a hkrati polna notranje dinamike. Je odsev vitalizma slikarja samega, ki ga uresničuje tudi v najnovejšem ciklu Regata v laguni. V strogo razparceliranem slikovnem polju se manifestira preko likovnih danosti in preko živalskih likov, ki so njegovi arhetipsko prepoznavni sopotniki.