Klementina Golija

Klementina Golija se je šolala na Umetniški akademiji Brera v Milanu, podiplomska študija grafike in slikarstva pa je končala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Je aktivna umetnica, ki je dosegla mednarodno prepoznavnost in uveljavljenost. Skupaj s soprogom Klavdijem Tutto živi in ustvarja v Kranju.

Klementina Golija slikovni prostor gradi na trdnih in širokih študijskih temeljih ter z njej lastnim občutkom za estetiko, ki izvira iz likovne občutljivosti. V njem povezuje barvo, risbo in kolažne aplikacije. H kompoziciji pristopa s studiozno natančnostjo in pomenljivo sporočilnostjo. Pozornost posveča proporcem, barvnim in oblikovnim odnosom, pa tudi dialogu med gladkimi ploskvami in strukturalno naglašenimi deli. Slikovno polje je zasnovano horizontalno, vendar je njegov koncept delitve na posamezne pasove tokrat izgubil strogost in s tem jasno tripartitno definiranost. Ta ostaja le posredno prisotna in zato prehodna. Najbolj izrazito je ohranjena v zemeljskem pasu, preostali del slikovnega polja pa je odprto prizorišče, zasnovano kot nežno peščeno barvno polje, v katerem je zaznati svetlobno prežarjenost. To je prostor slikarkinih uvidov oziroma vsega tistega, kar je več kot pogled. To potrjuje tudi istoimenski cikel. Avtorica v izčiščenost in enostavnost prostora posega s središčnim prizoriščem. Določa ga z risbo, s to prvinsko, elementarno, neposredno in ekspresivno izživeto sledjo. Črna zalomljena črta je necenzurirana, spontana ustvarjalka elementov slikarkine izpovednosti, njenih doživljanj in občutenj, vsega, kar se je porodilo iz pogleda, se zasidralo v njeni notranjosti in ponovno prevzelo vizualno vlogo. Ta skozi abstrahiranost oblik vodi v univerzalno znakovnost in simbolnost.