Lucijan Bratuš

Lucijan Bratuš, akademski slikar in grafik specialist ter dolgoletni profesor na področju vizualnih komunikacij ALUO v Ljubljani, deluje na širokem likovnem področju. Po upokojitvi živi in ustvarja v rodni Vipavi. V koloniji odigrava strokovno in dobrodelno vlogo.

Lucijan Bratuš podaja svoj pogled na krajino skozi transformacijo likovnega ovrednotenja, emotivnega vzdramljanja in duhovnega občutenja. Za avtorja je pomembno, da mu je omogočen razmah pogleda proti abstraktnosti, vendar takšni, v kateri ostajajo asociativne, sugestivne in simbolne povezave z resničnostjo. Notranjo zgradbo ustvarja na trdnih, v križno kompozicijo vpetih temeljih. Tako naravni krajini daje sublimni značaj in jo dviga na nivo simbolne sporočilnosti. Celotno dogajanje je uravnoteženo in ubrano v fantastični spoj mehkih, čutno napetih, zaprtih ploskev in njim nasprotujočih, izrazito zašiljenih ter ostrih oblik. Pomembno mesto imajo tudi linije. Nastopajo kot aktivne, oblikotvorne, zaznavamo pa tudi pasivne, saj določajo rob in mejo med ploskvami. Posebej zanimive so segmentirane, ponavljajoče se linijske sledi, za katere se zdi, da dodatno opredeljujejo krajinski segment, da na bolj ali manj barvno homogene ploskve prinašajo vsebinske utrinke ali pa pričarajo atmosfersko stanje. V njegovem krajinskem svetu prevzameta dominacijo zelena in modra barva. V dogajanje mestoma vstopajo vijolična, peščeni toni in oker. Poživljajoče ritme prinašajo drobne intervencije s toplimi vrednostmi, z rumeno, oranžno ali rdečo. Ploskve so najpogosteje barvno izčiščene, monokromne, vendar jim posebno žlahtnost dajejo podslikave. Preko njih na površje mestoma prihajajo vibracije poteznosti, z njimi pa na površje preseva tudi občutek topline.