Maša Bersan Mašuk

Maša Bersan Mašuk se je rodila v Moskvi. Študirala je na Moskovski visoki šoli za likovno umetnost, na oddelku za oblikovanje. Kasneje je bila zaposlena na oblikovalskem oddelku Znanstveno raziskovalnega inštituta za vesoljske povezave KARADIS. Leta 1990 je zaključila še slikarsko specialko pri prof. V. Somovu. Štiri leta kasneje je prišla v Slovenijo in si s soprogom Nikolajem Mašukovim ustvarila dom v Ljubnem na Gorenjskem.

Maša Bersan Mašuk s svojim likovnim delovanjem zaznamuje in bogati slovenski prostor. Ob štafelajnem slikarstvu se ukvarja tudi s poslikavami in restavriranji številnih javnih, predvsem sakralnih ambientov. V avtorsko intimnem opusu na slikovnem odru nastopa v lirični drži. Svoje likovne zgodbe, razmišljanja in doživljanja pripoveduje z znanjem in likovno senzibilnostjo, s pridom pa izkorišča tudi svoje dolgoletne izkušnje s področja stenskega slikarstva, saj imajo njene slikovne površine posebno snovno razgibanost, svojstveno teksturo in patino. Avtorica prisega na figuralne, realistično prikazane in uravnotežene kompozicije. V njih konkretnost prehaja k simbolnim in metaforičnim vsebinam, kar omogoča razkritje slikarkinega emocionalnega sveta. Njena tokratna slika z naslovom Lastovka ni le očetov objem sina, ampak pretok misli in čutenj med njima. Odnos dobi dodatno razsežnost z upodobitvijo lastovke, v katero zrejo otroške oči. Tako se pripovednost prepleta z globljo, simbolno sporočilnostjo. V likovnem smislu pa Maša mojstrsko prepleta risarske in slikarske prvine. K likovni in vsebinski interpretaciji pripomore tudi značilni zaključek slike, nekakšen paspartu, ki prinaša refleksijo novega dekorativizma, pa tudi modernistični premislek o robnosti slike. Vzorec šahovnice v vsebinskem smislu objektivizira igro življenja.