Milena Gregorčič

Milena Gregorčič je akademska slikarka in magistrica umetnosti, ki živi in ustvarja v Ljubljani. S samobitno in pokončno umetniško držo odigrava pomembno vlogo na področju slikarstva, grafike in raznovrstnega oblikovanja, od dekanskih verig, celostnih podob, knjižnih oprem pa do poštnih znamk.

Milena Gregorčič v svojem bogatem, zanimivem, likovno subtilnem in prepričljivem opusu razkriva slikarstvo, njegovo moč in pomen ter ga povezuje tudi z rešitvami, značilnimi za grafični medij. Za avtorico so med drugim značilni tudi nekonvencionalni nosilci likovnega zapisa, med katerimi so v zadnjem času prosojno folije, v prostoru prezentirane kot mehko valovanje. Znotraj avtoričinih modernistih okvirov se manifestirajo ubrane barve ter pester nabor linij in struktur. Pomembni so ji svetloba, prostor in kompozicija. To so emblemi likovnega sveta, preko katerih lahko izrazi sebe, pa tudi izjemno subtilna doživljanja narave. V dojemmanju njenih danosti in atmosferskih stanj zunanje spreminja v refleksijo introspektivnih razmišljanj. Tako so njene slike le navidezno vsebinsko nedorečene, v svojem bistvu pa intimno izpovedne in hkrati sporočilno univerzalne. Strukturalno naglašeni, v nekakšne organske vzorce stkani nanosi ter tekoče, osebno izživete, mehko napete linije so v dialogu s ploskvami. Te se artikulirajo v nežne, lazurne barvne opne posebne koloristične žlahtnosti. S tankočutnimi tonalnimi prehodi je dosežena njihova prostorska brezmejnost in eterična iluminacija ozadja. Slike Milene Gregorčič so uglašene, saj so razmerja elementov notranje zgradbe, kljub dinamičnim soočanjem, skrbno izbrana in pretehtana, vzpostavljeni odnosi pa jim dajejo posebno poetičnost. V najnovejših delih slikovno polje obroblja z izrazito in eksaktno linijo, ki še vedno pušča prehode v širši prostor. To je lahko rob ali le še ena manifestacija pravolinijske sledi.