Mira Ličen

Mira Ličen je akademska slikarka in restavratorka specialistka, ki živi in ustvarja v Piranu. »Umetnost enačim z iskanjem absolutnega. Sama jo razumem kot harmoničen splet lepote, dobrote, ljubezni in resnice,« pravi slikarka sama. Zaradi vsega tega živi tudi s kolonijo Umetniki za karitas.

Mira Ličen svojemu likovnemu razmerju s svetom vedno postavlja notranje zrcalo. Nakaže vsebine, a išče in naredi vidno tudi tisto, kar je v njej sami. S preseganjem zunanjega utira pot sporočilnosti, občutenju in globljemu poslanstvu umetnosti. Ne glede na to, ali so slikarkini motivi profane ali sakralne narave, v njih zaznavamo hrepenenje po svetlobi tako na likovnem kot na vsebinskem področju. Čeprav je svetloba eden najpomembnejših dražljajev njenega življenjskega in ustvarjalnega prostora, pa je subtilno ustvarjanje svetlobnih razpoloženj tisto, ki reflektira njeno notranjo razsvetljenost. Je duhovna luč, ki zunanje spreminja v notranje, ki zemeljsko vodi v dialog z nebesnim, je tisto, kar sega v transcendentno. O tem še posebej priča cikel slik Lux et vox. Mira Ličen je ekspresivno abstraktna slikarka. Prisega na barve, intenzivne, žareče, tople, simbolno sporočilne, popeljane v dinamična soočanja. V močnem koloritu in temperamentni, neposredno kreativno izživeti poteznosti razkriva svoja čutenja, svoj odnos, svoja notranja doživetja. Kljub vehementni potezi in koloristični dinamiki se v njenih delih artikulirajo prepoznavni segmenti, ki razkrivajo figuralna ozadja. S ploskvami in linijami prinašajo poenostavljene, sintetizirane in avtorsko artikulirane like, v katere je zajeto bistvo. Abstraktne figuralne prvine so vedno dovolj opazne, da postanejo vsebinski namig ali pa njegova metafora.