Nikolaj Mašukov

Nikolaj Mašukov je bil rojen v sibirski vasi Bik pri Krasnojarsku, kje je najprej dokončal šolo za slikarstvo, nato pa še visokošolski študij na akademiji, smer kiparstvo. Življenjska pot ga je najprej pripeljala v Moskvo, pred skoraj tremi desetletji pa v Slovenijo. Je mednarodno uveljavljen slikar, katerega dela se nahajajo v pomembnih stalnih zbirkah, mdr. tudi v Muzeju za sodobno umetnost v Caricinu pri Moskvi.

Nikolaj Mašukov na slikovni oder postavlja figuralne like, ki so nosilci njegovih poglobljenih in senzibilnih razmišljanj o človeštvu in življenju, o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Plemeniti jih z izjemno intelektualno širino, s katero zajema iz religioznih, mitoloških in filozofskih tém. Z akterji prehaja skozi čas in prostor, iz zemeljskih v nebesne sfere, iz realnega v nadrealno, domišljijsko, mistično, simbolno. V svojih delih odpira metafizične svetove. Njegova dela, čeprav porojena iz globokih subjektivnih spletov in prehajanj med vsebinskimi področji, pa omogočajo zaznavanje univerzalnih resnic. Likovno utelešenje pripada risbi, ki predstavlja simbiozo metjejske izpiljenosti in ekspresivne neposrednosti. Risba je žlahtna esenca avtorjeve ustvarjalnosti, armatura, ki umetnika kliče k barvam, k modelacijskim algoritmom teles figur in k doseganju njihove nazornosti in otipljivosti. Mašukov se je v slikah z naslovom Bolečina naslonil na Kristusovo pasijonsko zgodbo, hkrati pa je želel povedati, da je trpljenje sestavni del življenja vsakega posameznika. Prizori so tudi refleksija sedanjega časa. Ob Kristusu kot osrednjem akterju dogajanja se na kulisi ozadja pojavljajo spremljajoči figuralni liki in bogat repertoar utrinkov, zapisanih s slikarjevo kaligrafsko tekočo črtno sledjo.