Breda Sturm

Breda Sturm je najprej diplomirala na Fakulteti za arhitekturo. Leta 2010 pa je z odliko zaključila podiplomski študij na ALUO Univerze v Ljubljani pri prof. Tugu Sušniku in prof. Tomažu Brejcu ter pridobila naziv magistrica umetnosti. Študijsko se je izpopolnjevala v Italiji, Španij in ZDA. Deluje na področju slikarstva, ilustracije, opreme in oblikovanja knjig, notranje opreme ter arhitekture.

V opusu Brede Sturm monokromnemu črnemu ciklu sledi obdobje belih slik. Tudi te ostajajo abstraktne in minimalistične. Na njih avtorica v informelovskem duhu uresničuje lastno poudarjeno zanimanje za strukture. Ob delovanju zunanje svetlobe barve že z enim samim imenovalcem dosegajo odprtost. Tako bela vsekakor ni ena sama, še posebej ker so zapisi plasteni in presevajo tudi spodnji sloji. Tokrat v podslikavah zaznavamo sinje pridihe, ki jih lahko povezujemo tako z lokacijo kot s poseganjem v transcendentno. Na vsaki sliki se pojavlja polje, oblikovano v lik, v geometrijski znak, na eni v krog s koncentričnimi strukturalnimi sledmi, na drugi v kvadrat. Z njima likovni stvaritvi spregovorita na izrazito simbolen način. Obliki vodita k vzpostavljanju diskurza z njunimi globljimi pomeni in vrednotami, k vzpostavljanju sporočila z avtorici lastnim, enigmatičnim črkopisom. Če pa gledamo obče, predstavljajo stare oblike in praoblike like, ki v sebi nosijo božansko geometrijo in moč ter posedujejo večne modrosti in simbolna sporočila. Bogastvo pomenov je skoncentrirano v občutljivi, čisti minimalistični formi, bela pa v polnosti objektivizira svetlobo.