Viktor Šest

Viktor Šest je leta 1981 diplomiral na oddelku za slikarstvo ljubljanske Akademije za likovno umetnost. Živi in ustvarja v Mariboru. Zanima ga predvsem človek. S svojo ustvarjalnostjo mu je pripravljen tudi pomagati.

Viktor Šest na slikovni oder postavi najrazličnejše figuralne like. Izbira jih iz preteklosti in sedanjosti, iz javnega in zasebnega življenja, vselej znova pa se druži z glasbeniki. Junaki so zgovorni pripovedovalci, so akterji različnih življenjskih situacij in vlog. Na slikovnem odru jih utelesi z risbo, ki je karakterno individualna, močna, tekoča, dinamična, virtuozna in v segmentih celo eruptivno dramatična. Odlična risba je samozadostna, hkrati pa odprta za barvno nadgradnjo. Avtor z barvami dodatno modelira telesnost svojih figur, izpostavlja posamezne fragmente, uglasi in naglasi razpoloženje, ustvari in osvetli prostor ter z izborom konceptualno sledi motivu in njegovi atmosferi. Šestovi figuralni liki predstavljajo obvladovanje in upoštevanje pravil oz. kanonov klasičnega portretnega slikarstva, ki mu v želji po stopnjevani izraznosti dodaja načine sodobnega oblikovanja telesnosti, pristope, značilne za modernistično stilizacijo, predvsem pa rešitve, ki so izrazito avtorsko intimne ter služijo slikarjevi želji, da bi bila njegova figura živa, duhovita, intenzivno nagovarjajoča. Tokrat se je poglobljeno posvetil glasbenikom v posebnem umirjenem uprizoritvenem trenutku in vzdušju interierja, temperamentni plesalki flamenka ter baletki, ki se pripravlja na svojo vlogo.