Erna Ferjanič

Erna Ferjanič je profesorica likovne vzgoje. Deluje na širokem likovnem področju, piše pa tudi prozo in poezijo. Je članica številnih društev tako doma kot v mednarodnem prostoru. Še posebej pa je promotorka Rogaške Slatine in njenega kulturnega življenja.

Erna Ferjanič lirično nagovarjajoči svet zunanjega preoblikuje in ovrednoti z njej lastno likovno percepcijo. Njeno likovno delovanje je raziskovalno naravnano. Pomembne so ji barve, svojo ustvarjalno pozornost pa še posebej usmerja v strukture. V svoja slikarska dela vključuje govorico kolaža, za katerega uporablja pretežno čipkaste aplikacije pa tudi mrežne vzorce. Strukturalno vzdramljeno povrhnjico prav tako dosega z bogatimi barvnimi impasti in drugimi materialnimi dodatki. Njeni slikovni organizmi stremijo po razgibanosti, slojevitosti in strukturiranosti. Vse to jim daje notranjo dinamiko. Hkrati pa avtorica med različnostmi išče ubrane dialoge in vzpostavlja ravnovesje. V delih uresničuje tudi barvno živahnost, ki pripada plastenju intenzivnih barv, razpetih med toplimi in hladnimi vrednostmi. Odloča se za iluminacije z zlatimi leski in tako daje kolorističnemu vzdušju pravo mero posebnega, žlahtnega in simbolno pomenljivega pridiha. Njena dela so inspirirana s strani narave, za izbrano tematiko pa čutimo njeno ekološko ozaveščeno držo in sporočilo. Njen Sinji vrh se je v svoji elementarnosti odločno razpel čez slikovna polja, ki lahko obstajajo samostojna ali pa povezana v večdelno kompozicijo.