Draga Davitkova Erič

Draga Davitkova Erič je akademska slikarka in likovna pedagoginja, ki poučuje na OŠ v Dragomerju. Na Sinjem vrhu se je pridružila svojemu soprogu Milanu ter v miru, odprtosti, slikovitosti in v posebnostih kraja našla svoj ustvarjalni navdih.

Draga Davidkova Erič je odkrivala sinjevrško krajino in usmerjala pogled v dolino. Široko zasnovane panorame mehko valovijo od točke pogleda proti neskončnosti. Avtorica je stvarno krajino reducirala na bistveno, jo očistila vseh podrobnosti in jo radikalno oblikovno minimalizirala. Ujela je le temeljne, a dovolj zgovorne poteze prostorske konfiguracije, ki jo določajo in ji dajejo prepoznavnost. S horizontalno zasnovano kompozicijo je že a priori v svoje slike vnesla mir in harmonijo. Na osnovi resničnega izseka je ustvarila svet ponotranjene, meditativne pokrajine. Za likovno-vizualno uresničitev je izbrala vodene barve, razredčene in pastelne, ter z njimi vzpostavila akvarelno občuteno, prosojno, nežno atmosferičnost. Z lazurnimi nanosi je dosegla transparentnost ter specifične mikroteksturalne vrednosti, ki dodatno likovno bogatijo slikovno polje in mu dajejo posebno žlahtnost. Celotne kompozicije imajo eteričen videz. Številne modrine dobijo kontrapunkt v toplih barvnih lisah. Zdi se, da se svetloba lateralno pretaka skozi plasti krajine in otopli tudi hladne barvne vrednosti. Slike Drage Davitkove Erič razkrivajo izjemno subtilnost pa tudi sublimnost v doživljajski specifiki. V njih zaigra globoko čuteča, poetična duša slikarke.